Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:56
kontakt
MERLINGRP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 189,00 276,00
46,0%
276,00
0,0%
279,00
1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -250,00 79,00
---
79,00
0,0%
60,00
-24,1%
Zysk (strata) brutto -265,00 63,00
---
63,00
0,0%
44,00
-30,2%
Zysk (strata) netto -258,00 73,00
---
73,00
0,0%
59,00
-19,2%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 84 227,00 85 583,00
1,6%
85 583,00
0,0%
85 581,00
-0,0%
Kapitał własny 82 246,00 82 319,00
0,1%
82 319,00
0,0%
82 319,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,0%
0,20
0,0%
0,20
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---