Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:16
kontakt
KME
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 289,00 2 289,00
0,0%
2 415,00
5,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21,00 -21,00
---
200,00
---
Zysk (strata) brutto -146,00 -146,00
---
2 675,00
---
Zysk (strata) netto -146,00 -146,00
---
2 675,00
---
Amortyzacja 58,00 58,00
0,0%
39,00
-32,8%
Aktywa 72 228,00 72 228,00
0,0%
63 296,00
-12,4%
Kapitał własny -51 769,00 -51 769,00
---
-54 658,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,54 -3,54
---
-3,74
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,18
---