Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 23:43
kontakt
KME
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 839,00 2 648,00
-6,7%
2 364,00
-10,7%
3 134,00
32,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 611,00 292,00
-52,2%
-199,00
---
775,00
---
Zysk (strata) brutto 412,00 -156,00
---
-2 098,00
---
-180,00
---
Zysk (strata) netto 412,00 -156,00
---
-2 098,00
---
-180,00
---
Amortyzacja 23,00 21,00
-8,7%
21,00
0,0%
17,00
-19,0%
Aktywa 43 821,00 39 634,00
-9,6%
45 100,00
13,8%
44 339,00
-1,7%
Kapitał własny -61 485,00 -63 978,00
---
-68 873,00
---
-69 053,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -4,21 -4,38
---
-4,71
---
-4,73
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,01
---
-0,14
---
-0,01
---