Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:12
kontakt
7FIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 108,00 3 684,00
-10,3%
5 257,00
42,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 240,00 33,00
-86,2%
473,00
1 333,3%
Zysk (strata) brutto 226,00 6,00
-97,3%
477,00
7 850,0%
Zysk (strata) netto 171,00 -26,00
---
383,00
---
Amortyzacja 31,00 38,00
22,6%
33,00
-13,2%
Aktywa 7 600,00 7 372,00
-3,0%
8 174,00
10,9%
Kapitał własny 3 469,00 3 371,00
-2,8%
3 753,00
11,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---