Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:25
kontakt
FORPOSTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -99,00 -88,00
---
-86,00
---
-71,00
---
Zysk (strata) brutto -103,00 -88,00
---
-86,00
---
-71,00
---
Zysk (strata) netto -103,00 -88,00
---
-86,00
---
-71,00
---
Amortyzacja 33,00 33,00
0,0%
33,00
0,0%
133,00
303,0%
Aktywa 743,00 651,00
-12,4%
655,00
0,6%
597,00
-8,9%
Kapitał własny 568,00 480,00
-15,5%
424,00
-11,7%
353,00
-16,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,33
-15,4%
0,29
-11,5%
0,24
-16,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,06
---
-0,06
---
-0,05
---