Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 13:53
kontakt
CLOUD
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22 001,00 26 463,00
20,3%
21 775,00
-17,7%
21 775,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 623,00 3 656,00
---
5 165,00
41,3%
5 165,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -2 136,00 2 435,00
---
6 734,00
176,6%
6 734,00
0,0%
Zysk (strata) netto -1 676,00 3 098,00
---
5 787,00
86,8%
5 787,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 85 146,00 101 653,00
19,4%
108 288,00
6,5%
108 288,00
0,0%
Kapitał własny 57 018,00 69 087,00
21,2%
80 087,00
15,9%
80 087,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,40 13,82
11,5%
16,02
15,9%
16,02
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,36 0,62
---
1,16
86,6%
1,16
0,0%