Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 01:15
kontakt
CLOUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 261,00 5 364,00
-26,1%
6 016,00
12,2%
6 763,00
12,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 761,00 1 229,00
-55,5%
985,00
-19,9%
2 346,00
138,2%
Zysk (strata) brutto 3 043,00 3 817,00
25,4%
1 263,00
-66,9%
2 317,00
83,5%
Zysk (strata) netto 2 974,00 3 917,00
31,7%
514,00
-86,9%
2 234,00
334,6%
Amortyzacja 1 002,00 0,00
---
4 189,00
---
0,00
---
Aktywa 88 485,00 91 950,00
3,9%
81 651,00
-11,2%
85 231,00
4,4%
Kapitał własny 71 357,00 75 859,00
6,3%
66 908,00
-11,8%
69 558,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,27 15,17
6,3%
13,38
-11,8%
13,91
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,78
31,6%
0,10
-86,8%
0,45
334,0%