Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 05:25
kontakt
MENNICASK
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 233 261,00 529 683,00
127,1%
1 107 683,00
109,1%
1 222 854,00
10,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 412,00 20 030,00
270,1%
29 787,00
48,7%
32 858,00
10,3%
Zysk (strata) brutto 4 551,00 18 675,00
310,3%
27 344,00
46,4%
26 765,00
-2,1%
Zysk (strata) netto 3 496,00 14 992,00
328,8%
21 683,00
44,6%
21 502,00
-0,8%
Amortyzacja 175,00 131,00
-25,1%
139,00
6,1%
301,00
116,5%
Aktywa 34 487,00 84 061,00
143,7%
178 443,00
112,3%
153 219,00
-14,1%
Kapitał własny 8 026,00 23 019,00
186,8%
34 707,00
50,8%
55 169,00
59,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,72 22,13
186,8%
33,37
50,8%
53,04
59,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,36 14,41
328,9%
20,85
44,6%
20,67
-0,8%