Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:33
kontakt
MENNICASK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 224 539,00 457 240,00
103,6%
369 426,00
-19,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 204,00 10 479,00
27,7%
18 451,00
76,1%
Zysk (strata) brutto 7 893,00 9 170,00
16,2%
16 652,00
81,6%
Zysk (strata) netto 6 034,00 7 949,00
31,7%
15 775,00
98,5%
Amortyzacja 16,00 14,00
-12,5%
30,00
114,3%
Aktywa 121 374,00 178 443,00
47,0%
181 861,00
1,9%
Kapitał własny 28 261,00 34 707,00
22,8%
52 027,00
49,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,17 33,37
22,8%
50,02
49,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,80 7,64
31,8%
15,17
98,4%