Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 13:22
kontakt
ATENDE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 225 657,00 203 497,00
-9,8%
182 666,00
-10,2%
198 413,00
8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 382,00 10 360,00
62,3%
-3 035,00
---
1 340,00
---
Zysk (strata) brutto 17 587,00 61 032,00
247,0%
-4 003,00
---
1 096,00
---
Zysk (strata) netto 14 056,00 50 419,00
258,7%
-4 096,00
---
715,00
---
Amortyzacja 7 105,00 6 732,00
-5,2%
6 722,00
-0,1%
6 676,00
-0,7%
Aktywa 157 238,00 249 378,00
58,6%
160 403,00
-35,7%
144 031,00
-10,2%
Kapitał własny 67 256,00 109 679,00
63,1%
69 240,00
-36,9%
70 018,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,85 3,02
63,0%
1,90
-36,9%
1,93
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 1,39
258,4%
-0,11
---
0,02
---