Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 20:49
kontakt
ATENDE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 69 532,00 79 343,00
14,1%
90 630,00
14,2%
127 665,00
40,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 748,00 -795,00
---
-30,00
---
8 469,00
---
Zysk (strata) brutto -110,00 -972,00
---
-288,00
---
8 492,00
---
Zysk (strata) netto -153,00 -1 478,00
---
-308,00
---
6 758,00
---
Amortyzacja 3 406,00 3 326,00
-2,3%
3 258,00
-2,0%
3 443,00
5,7%
Aktywa 136 646,00 146 719,00
7,4%
130 626,00
-11,0%
170 487,00
30,5%
Kapitał własny 59 107,00 71 858,00
21,6%
68 932,00
-4,1%
76 999,00
11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,63 1,98
21,6%
1,90
-4,0%
2,12
11,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,04
---
-0,01
---
0,19
---