Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 11:25
kontakt
AUTOSPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 63,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -166,00
Zysk (strata) brutto -166,00
Zysk (strata) netto -166,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 5 576,00
Kapitał własny -5 217,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,46
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02