Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:28
kontakt
FARM51
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 432,00 6 293,00
-25,4%
3 770,00
-40,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 751,00 -826,00
---
738,00
---
Zysk (strata) brutto 4 843,00 -197,00
---
797,00
---
Zysk (strata) netto 4 638,00 -145,00
---
797,00
---
Amortyzacja 50,00 34,00
-32,0%
50,00
47,1%
Aktywa 17 611,00 16 945,00
-3,8%
17 493,00
3,2%
Kapitał własny 15 462,00 14 607,00
-5,5%
16 181,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,41 2,27
-5,5%
2,52
10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,72 -0,02
---
0,12
---