Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:21
kontakt
PARTNER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00 22,00
0,0%
45,00
104,5%
45,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18,00 392,00
---
12,00
-96,9%
11,00
-8,3%
Zysk (strata) brutto -20,00 392,00
---
12,00
-96,9%
11,00
-8,3%
Zysk (strata) netto -21,00 326,00
---
9,00
-97,2%
9,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 712,00 3 706,00
-0,2%
3 709,00
0,1%
3 725,00
0,4%
Kapitał własny 3 179,00 3 541,00
11,4%
3 550,00
0,3%
3 559,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,06
11,3%
0,06
0,0%
0,06
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---