Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 20:51
kontakt
MEDIANPOL
Kwartalne skonsolidowane
 2022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 877,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 278,00
Zysk (strata) brutto 275,00
Zysk (strata) netto 275,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 438,00
Kapitał własny -63,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03