Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 13:02
kontakt
ASMGROUP
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 314,00 2 032,00
-12,2%
3 473,00
70,9%
2 982,00
-14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 245,00 -1 113,00
---
143,00
---
172,00
20,3%
Zysk (strata) brutto 4 301,00 -29 394,00
---
1 410,00
---
-811,00
---
Zysk (strata) netto 4 636,00 -28 731,00
---
1 662,00
---
-795,00
---
Amortyzacja 297,00 245,00
-17,5%
247,00
0,8%
12,00
-95,1%
Aktywa 120 681,00 77 748,00
-35,6%
75 449,00
-3,0%
73 821,00
-2,2%
Kapitał własny 75 698,00 18 736,00
-75,2%
18 742,00
0,0%
16 520,00
-11,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33 0,33
-75,2%
0,33
0,0%
0,29
-11,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,50
---
0,03
---
-0,01
---