Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 09:51
kontakt
FOTOVOLT
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 783,00 2 505,00
219,9%
2 505,00
0,0%
1 741,00
-30,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 262,00 34,00
-87,0%
34,00
0,0%
58,00
70,6%
Zysk (strata) brutto 262,00 34,00
-87,0%
34,00
0,0%
45,00
32,4%
Zysk (strata) netto 261,00 33,00
-87,4%
33,00
0,0%
22,00
-33,3%
Amortyzacja 0,00 14,00
---
14,00
0,0%
15,00
7,1%
Aktywa 1 434,00 2 591,00
80,7%
2 078,00
-19,8%
2 078,00
0,0%
Kapitał własny 799,00 1 478,00
85,0%
1 280,00
-13,4%
1 280,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,07
86,1%
0,07
0,0%
0,06
-13,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-91,7%
0,00
0,0%
0,00
0,0%