Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 08:03
kontakt
FOTOVOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 816,00 1 689,00
107,0%
1 689,00
0,0%
1 322,00
-21,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 90,00 -56,00
---
-56,00
---
161,00
---
Zysk (strata) brutto 90,00 -56,00
---
-56,00
---
159,00
---
Zysk (strata) netto 89,00 -56,00
---
-56,00
---
159,00
---
Amortyzacja 7,00 7,00
0,0%
7,00
0,0%
7,00
0,0%
Aktywa 2 940,00 2 078,00
-29,3%
2 078,00
0,0%
3 681,00
77,1%
Kapitał własny 1 336,00 1 280,00
-4,2%
1 280,00
0,0%
1 439,00
12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
-3,3%
0,06
0,0%
0,06
12,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,01
---