Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:36
kontakt
KBJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 911,00 26 516,00
48,0%
19 296,00
-27,2%
17 459,00
-9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 190,00 590,00
-50,4%
1 405,00
138,1%
-909,00
---
Zysk (strata) brutto 1 398,00 1 038,00
-25,8%
1 399,00
34,8%
-774,00
---
Zysk (strata) netto 1 377,00 1 125,00
-18,3%
1 305,00
16,0%
-678,00
---
Amortyzacja 377,00 378,00
0,3%
355,00
-6,1%
398,00
12,1%
Aktywa 26 980,00 41 852,00
55,1%
34 065,00
-18,6%
32 330,00
-5,1%
Kapitał własny 15 813,00 17 081,00
8,0%
18 386,00
7,6%
17 707,00
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,83 9,54
8,0%
10,27
7,6%
9,89
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,63
-18,3%
0,73
16,1%
-0,38
---