Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 01:12
kontakt
PLATIGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 704,00 20 708,00
-12,6%
17 483,00
-15,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 340,00 219,00
-95,0%
-1 311,00
---
Zysk (strata) brutto 4 181,00 283,00
-93,2%
-1 230,00
---
Zysk (strata) netto 4 293,00 346,00
-91,9%
-1 032,00
---
Amortyzacja 963,00 928,00
-3,6%
909,00
-2,0%
Aktywa 57 876,00 56 919,00
-1,7%
63 572,00
11,7%
Kapitał własny 27 791,00 28 767,00
3,5%
28 000,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,00 8,28
3,5%
8,06
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,24 0,10
-91,9%
-0,30
---