Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 03:33
kontakt
3RGAMES
Roczne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 947,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 895,00
Zysk (strata) brutto -6 228,00
Zysk (strata) netto -6 331,00
Amortyzacja 598,00
Aktywa 9 059,00
Kapitał własny -4 636,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,14
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20