Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 00:09
kontakt
3RGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 606,00 137,00
-77,4%
1 146,00
736,5%
2 946,00
157,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 229,00 -1 197,00
---
-981,00
---
921,00
---
Zysk (strata) brutto -2 562,00 -1 523,00
---
-914,00
---
803,00
---
Zysk (strata) netto -2 562,00 -5 389,00
---
-914,00
---
803,00
---
Amortyzacja 249,00 172,00
-30,9%
29,00
-83,1%
0,00
---
Aktywa 13 034,00 16 853,00
29,3%
17 196,00
2,0%
16 885,00
-1,8%
Kapitał własny 2 878,00 14 844,00
415,8%
13 930,00
-6,2%
15 788,00
13,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,20
124,4%
0,19
-6,4%
0,21
10,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,07
---
-0,01
---
0,01
---