Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 11:02
kontakt
3RGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 137,00 1 146,00
736,5%
2 946,00
157,1%
5 000,00
69,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 197,00 -981,00
---
921,00
---
600,00
-34,9%
Zysk (strata) brutto -1 523,00 -914,00
---
803,00
---
613,00
-23,7%
Zysk (strata) netto -5 389,00 -914,00
---
803,00
---
613,00
-23,7%
Amortyzacja 172,00 29,00
-83,1%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 16 853,00 17 196,00
2,0%
16 885,00
-1,8%
18 350,00
8,7%
Kapitał własny 14 844,00 13 930,00
-6,2%
15 788,00
13,3%
17 960,00
13,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,19
-6,4%
0,21
10,6%
0,24
13,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,01
---
0,01
---
0,01
-27,3%