Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 18:39
kontakt
3RGAMES
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -687,00
Zysk (strata) brutto -1 021,00
Zysk (strata) netto -2 451,00
Amortyzacja 319,00
Aktywa 7 302,00
Kapitał własny -3 287,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,08
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06