Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 14:32
kontakt
MEDICALG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 068,00 8 939,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 248,00 478,00
92,7%
Zysk (strata) brutto -406,00 1 465,00
---
Zysk (strata) netto -1 080,00 4 107,00
---
Amortyzacja 299,00 592,00
98,0%
Aktywa 109 794,00 113 286,00
3,2%
Kapitał własny 90 576,00 94 683,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,10 9,51
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,41
---