Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 14:30
kontakt
BINARY
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 162,00
---
66,00
-59,3%
114,00
72,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -261,00 -147,00
---
630,00
---
66,00
-89,5%
Zysk (strata) brutto -261,00 -147,00
---
630,00
---
66,00
-89,5%
Zysk (strata) netto -265,00 -131,00
---
628,00
---
59,00
-90,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 545,00 2 686,00
5,5%
2 519,00
-6,2%
2 623,00
4,1%
Kapitał własny 828,00 697,00
-15,8%
1 305,00
87,2%
1 365,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,14
-15,6%
0,25
86,7%
0,26
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,02
---
0,12
---
0,01
-90,9%