Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.02, godz. 13:31
kontakt
GETINOBLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 304 194,00 297 815,00
-2,1%
335 518,00
12,7%
442 285,00
31,8%
Przychody z tytułu prowizji 46 250,00 36 662,00
-20,7%
31 589,00
-13,8%
29 455,00
-6,8%
Wynik na działalności bankowej 122 983,00 85 201,00
-30,7%
-796 082,00
---
174 365,00
---
Zysk (strata) brutto 13 056,00 13 554,00
3,8%
-995 006,00
---
28 244,00
---
Zysk (strata) netto 5 307,00 6 300,00
18,7%
-997 185,00
---
21 708,00
---
Amortyzacja 39 986,00 38 934,00
-2,6%
39 072,00
0,4%
36 748,00
-5,9%
Aktywa 48 505 050,00 48 535 028,00
0,1%
48 197 003,00
-0,7%
44 679 725,00
-7,3%
Kapitał własny 1 860 415,00 1 840 727,00
-1,1%
629 423,00
-65,8%
543 716,00
-13,6%
Współczynnik wypłacalności 7,10 6,80
-4,2%
3,20
-52,9%
0,90
-71,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,78 1,76
-1,1%
0,60
-65,8%
0,52
-13,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
20,0%
-0,96
---
0,02
---