Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 01:25
kontakt
MEDAPP
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 226,00 6 025,00
86,8%
12 708,00
110,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 548,00 2 817,00
414,1%
4 644,00
64,9%
Zysk (strata) brutto 470,00 2 575,00
447,9%
4 112,00
59,7%
Zysk (strata) netto 673,00 2 617,00
288,9%
3 813,00
45,7%
Amortyzacja 719,00 818,00
13,8%
1 943,00
137,5%
Aktywa 18 756,00 23 217,00
23,8%
29 527,00
27,2%
Kapitał własny 16 232,00 20 557,00
26,6%
24 399,00
18,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,08
22,1%
0,10
18,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
266,7%
0,02
36,4%