Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 21:26
kontakt
MEDAPP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 255,00 247,00
-3,1%
5 472,00
2 115,4%
4 553,00
-16,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 142,00 -950,00
---
2 218,00
---
1 180,00
-46,8%
Zysk (strata) brutto -1 144,00 -951,00
---
2 194,00
---
1 108,00
-49,5%
Zysk (strata) netto -1 160,00 -757,00
---
1 838,00
---
1 082,00
-41,1%
Amortyzacja 361,00 205,00
-43,2%
952,00
364,4%
988,00
3,8%
Aktywa 19 738,00 19 799,00
0,3%
25 551,00
29,1%
31 779,00
24,4%
Kapitał własny 17 109,00 17 512,00
2,4%
22 395,00
27,9%
25 482,00
13,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
0,0%
0,09
26,4%
0,10
12,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,01
---
0,00
-42,9%