Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 14:47
kontakt
MEDAPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 563,00 2 965,00
-16,8%
1 588,00
-46,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 474,00 701,00
47,9%
479,00
-31,7%
Zysk (strata) brutto 504,00 701,00
39,1%
407,00
-41,9%
Zysk (strata) netto 477,00 677,00
41,9%
405,00
-40,2%
Amortyzacja 490,00 512,00
4,5%
476,00
-7,0%
Aktywa 29 527,00 31 494,00
6,7%
31 779,00
0,9%
Kapitał własny 24 399,00 25 077,00
2,8%
25 482,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
2,0%
0,10
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
50,0%
0,00
-33,3%