Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 16:48
kontakt
NEXITY
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39,00 215,00
451,3%
141,00
-34,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 247,00 -3 309,00
---
683,00
---
Zysk (strata) brutto 268,00 -3 306,00
---
1 065,00
---
Zysk (strata) netto 254,00 -3 299,00
---
1 065,00
---
Amortyzacja 19,00 273,00
1 336,8%
16,00
-94,1%
Aktywa 7 038,00 7 224,00
2,6%
1 368,00
-81,1%
Kapitał własny 6 724,00 1 653,00
-75,4%
-583,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,16
-43,5%
-0,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,33
---
0,11
---