Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 08:13
kontakt
NEXITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35,00 46,00
31,4%
81,00
76,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 71,00 496,00
598,6%
9,00
-98,2%
Zysk (strata) brutto 75,00 989,00
1 218,7%
-4,00
---
Zysk (strata) netto 75,00 989,00
1 218,7%
-4,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 2 103,00 836,00
-60,2%
523,00
-37,4%
Kapitał własny -964,00 24,00
---
20,00
-16,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,00
---
0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,10
1 314,3%
0,00
---