Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 21:27
kontakt
QUART
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 843,00 4 143,00
45,7%
2 486,00
-40,0%
3 704,00
49,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 121,00 158,00
30,6%
-332,00
---
415,00
---
Zysk (strata) brutto 53,00 66,00
24,5%
-427,00
---
294,00
---
Zysk (strata) netto 53,00 4,00
-92,5%
-427,00
---
359,00
---
Amortyzacja 75,00 49,00
-34,7%
53,00
8,2%
52,00
-1,9%
Aktywa 43 381,00 46 284,00
6,7%
46 073,00
-0,5%
46 415,00
0,7%
Kapitał własny 31 016,00 30 975,00
-0,1%
30 610,00
-1,2%
31 014,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,42 2,41
-0,1%
2,39
-1,2%
2,42
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,03
---
0,03
---