Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 09:36
kontakt
QUART
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 108,00 2 258,00
7,1%
4 681,00
107,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 412,00 865,00
110,0%
2 770,00
220,2%
Zysk (strata) brutto 198,00 690,00
248,5%
2 612,00
278,6%
Zysk (strata) netto 187,00 540,00
188,8%
2 138,00
295,9%
Amortyzacja 48,00 -80,00
---
57,00
---
Aktywa 49 168,00 49 061,00
-0,2%
46 044,00
-6,1%
Kapitał własny 30 247,00 30 788,00
1,8%
31 001,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,36 2,40
1,8%
2,42
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,04
180,0%
0,17
297,6%