Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 20:00
kontakt
GRUPAHRC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 495,00 147,00
-70,3%
385,00
161,9%
206,00
-46,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -32,00
---
69,00
---
70,00
1,4%
Zysk (strata) brutto -2,00 -30,00
---
71,00
---
70,00
-1,4%
Zysk (strata) netto -2,00 -30,00
---
72,00
---
64,00
-11,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 472,00 1 178,00
-20,0%
1 482,00
25,8%
1 399,00
-5,6%
Kapitał własny 1 026,00 995,00
-3,0%
1 067,00
7,2%
1 131,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
-3,3%
0,13
7,7%
0,13
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,01
---
0,01
-12,5%