Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 08:35
kontakt
GRUPAHRC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 191,00 331,00
73,3%
293,00
-11,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6,00 199,00
3 216,7%
-34,00
---
Zysk (strata) brutto 3,00 201,00
6 600,0%
-34,00
---
Zysk (strata) netto 3,00 226,00
7 433,3%
-36,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 288,00 1 482,00
15,1%
1 311,00
-11,5%
Kapitał własny 838,00 1 064,00
27,0%
1 028,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,12
26,3%
0,12
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
---
-0,00
---