Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:40
kontakt
NFPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 401,00 761,00
89,8%
1 712,00
125,0%
565,00
-67,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -646,00 -436,00
---
-1 381,00
---
-779,00
---
Zysk (strata) brutto -646,00 -436,00
---
-1 399,00
---
-783,00
---
Zysk (strata) netto -646,00 -436,00
---
-1 401,00
---
-783,00
---
Amortyzacja 653,00 653,00
0,0%
653,00
0,0%
653,00
0,0%
Aktywa 11 172,00 10 406,00
-6,9%
6 976,00
-33,0%
6 111,00
-12,4%
Kapitał własny 5 089,00 4 652,00
-8,6%
3 251,00
-30,1%
2 469,00
-24,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,36
-8,8%
0,26
-29,9%
0,19
-24,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,03
---
-0,11
---
-0,06
---