Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 20:30
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 031,00 1 617,00
56,8%
1 617,00
0,0%
2 625,00
62,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -812,00 702,00
---
702,00
0,0%
514,00
-26,8%
Zysk (strata) brutto -809,00 1 534,00
---
1 534,00
0,0%
2 669,00
74,0%
Zysk (strata) netto -715,00 1 574,00
---
1 574,00
0,0%
2 576,00
63,7%
Amortyzacja 41,00 41,00
0,0%
41,00
0,0%
41,00
0,0%
Aktywa 19 845,00 20 631,00
4,0%
20 631,00
0,0%
20 253,00
-1,8%
Kapitał własny 11 028,00 11 495,00
4,2%
11 495,00
0,0%
14 071,00
22,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,44 1,50
4,2%
1,50
0,0%
1,84
22,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,20
---
0,20
0,0%
0,34
63,9%