Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 15:28
kontakt
GARIN
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 198,00 195,00
-1,5%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -97,00
---
-1 295,00
---
-31,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -97,00
---
-1 295,00
---
-30,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -97,00
---
-1 295,00
---
-30,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 000,00 1 195,00
19,5%
0,00
---
475,00
---
Kapitał własny 519,00 422,00
-18,7%
-873,00
---
296,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-20,0%
-0,03
---
0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,05
---
-0,00
---