Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 17:14
kontakt
GARIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 195,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
-30,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
-30,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
-30,00
---
-19,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 117,00 1 000,00
-83,7%
1 195,00
19,5%
1 195,00
0,0%
Kapitał własny 519,00 519,00
0,0%
392,00
-24,5%
296,00
-24,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
0,02
-25,0%
0,01
-26,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---
-0,00
---