Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:50
kontakt
EKOBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 114,00 5 483,00
33,3%
2 162,00
-60,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 761,00 -359,00
---
-102,00
---
Zysk (strata) brutto 789,00 -1 502,00
---
-130,00
---
Zysk (strata) netto 656,00 -1 315,00
---
-172,00
---
Amortyzacja 190,00 190,00
0,0%
179,00
-5,8%
Aktywa 19 975,00 20 569,00
3,0%
17 743,00
-13,7%
Kapitał własny 13 521,00 11 779,00
-12,9%
12 014,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,27
-12,7%
0,27
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,03
---
-0,00
---