Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 00:00
kontakt
STEMCELLS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 192,00 7,00
-96,4%
14,00
100,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 76,00 -217,00
---
171,00
---
Zysk (strata) brutto 76,00 -265,00
---
167,00
---
Zysk (strata) netto 76,00 -265,00
---
167,00
---
Amortyzacja 236,00 220,00
-6,8%
146,00
-33,6%
Aktywa 14 705,00 17 083,00
16,2%
15 545,00
-9,0%
Kapitał własny 7 849,00 7 555,00
-3,7%
7 722,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,18
-3,7%
0,19
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,00
---