Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:57
kontakt
YOSHI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 71,00 45,00
-36,6%
72,00
60,0%
195,00
170,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -165,00 -116,00
---
-95,00
---
-48,00
---
Zysk (strata) brutto -167,00 -117,00
---
-102,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) netto -167,00 -117,00
---
-102,00
---
-51,00
---
Amortyzacja 12,00 12,00
0,0%
12,00
0,0%
12,00
0,0%
Aktywa 21 051,00 22 417,00
6,5%
22 125,00
-1,3%
40 529,00
83,2%
Kapitał własny 20 872,00 20 953,00
0,4%
20 551,00
-1,9%
38 997,00
89,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,94 0,95
0,4%
0,93
-2,0%
1,76
89,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---