Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.02, godz. 13:39
kontakt
KUPIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 811,00 20 025,00
45,0%
14 007,00
-30,1%
13 077,00
-6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 894,00 2 074,00
9,5%
620,00
-70,1%
311,00
-49,8%
Zysk (strata) brutto 1 816,00 1 933,00
6,4%
-1 269,00
---
372,00
---
Zysk (strata) netto 1 733,00 1 462,00
-15,6%
-1 532,00
---
301,00
---
Amortyzacja 43,00 45,00
4,7%
68,00
51,1%
80,00
17,6%
Aktywa 42 611,00 35 829,00
-15,9%
34 976,00
-2,4%
35 176,00
0,6%
Kapitał własny 13 704,00 15 166,00
10,7%
14 832,00
-2,2%
15 132,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,10 3,44
10,7%
3,36
-2,2%
3,43
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,33
-15,8%
-0,35
---
0,07
---