Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 07:34
kontakt
CASPAR
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 740,00 54 837,00
164,4%
37 548,00
-31,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 846,00 32 275,00
566,0%
10 194,00
-68,4%
Zysk (strata) brutto 4 975,00 32 411,00
551,5%
10 541,00
-67,5%
Zysk (strata) netto 3 944,00 26 189,00
564,0%
8 469,00
-67,7%
Amortyzacja 608,00 1 274,00
109,5%
1 587,00
24,6%
Aktywa 18 110,00 52 372,00
189,2%
32 897,00
-37,2%
Kapitał własny 14 135,00 33 881,00
139,7%
25 101,00
-25,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,17 17,18
139,7%
12,73
-25,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,00 13,28
563,9%
4,29
-67,7%