Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 12:56
kontakt
CASPAR
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 716,00 13 716,00
0,0%
44 544,00
224,8%
23 590,00
-47,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 178,00 4 223,00
1,1%
26 433,00
525,9%
8 658,00
-67,2%
Zysk (strata) brutto 4 330,00 4 377,00
1,1%
26 525,00
506,0%
10 028,00
-62,2%
Zysk (strata) netto 3 433,00 3 462,00
0,8%
21 475,00
520,3%
8 283,00
-61,4%
Amortyzacja 298,00 0,00
---
554,00
---
648,00
17,0%
Aktywa 16 022,00 16 011,00
-0,1%
47 480,00
196,5%
25 881,00
-45,5%
Kapitał własny 13 369,00 13 398,00
0,2%
29 519,00
120,3%
20 552,00
-30,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,78 6,78
0,0%
14,97
120,8%
10,42
-30,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,74 1,74
0,0%
10,89
525,4%
4,20
-61,4%