Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 10:33
kontakt
CASPAR
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 737,00 10 627,00
85,2%
11 226,00
5,6%
11 315,00
0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 472,00 4 946,00
236,0%
4 107,00
-17,0%
3 479,00
-15,3%
Zysk (strata) brutto 1 560,00 5 030,00
222,4%
4 244,00
-15,6%
3 628,00
-14,5%
Zysk (strata) netto 1 246,00 4 050,00
225,0%
3 432,00
-15,3%
2 890,00
-15,8%
Amortyzacja 150,00 143,00
-4,7%
314,00
119,6%
409,00
30,3%
Aktywa 13 641,00 15 816,00
15,9%
38 808,00
145,4%
29 623,00
-23,7%
Kapitał własny 11 164,00 13 979,00
25,2%
15 707,00
12,4%
16 119,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,66 7,09
25,2%
7,96
12,4%
8,17
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 2,05
224,8%
1,74
-15,2%
1,46
-15,8%