Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:05
kontakt
INCANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 398,00 7 385,00
-0,2%
4 130,00
-44,1%
5 351,00
29,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 408,00 134,00
-67,2%
-1 770,00
---
-1 021,00
---
Zysk (strata) brutto 300,00 68,00
-77,3%
-1 885,00
---
-1 189,00
---
Zysk (strata) netto 300,00 68,00
-77,3%
-1 885,00
---
-1 189,00
---
Amortyzacja 399,00 422,00
5,8%
442,00
4,7%
525,00
18,8%
Aktywa 22 778,00 22 076,00
-3,1%
22 848,00
3,5%
23 387,00
2,4%
Kapitał własny 9 190,00 9 258,00
0,7%
7 301,00
-21,1%
6 112,00
-16,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,84
0,7%
0,66
-21,1%
0,56
-16,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-77,8%
-0,17
---
-0,11
---