Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 09:59
kontakt
DINOPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 871 398,00 5 350 521,00
9,8%
5 697 579,00
6,5%
5 539 974,00
-2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 320 032,00 389 338,00
21,7%
358 022,00
-8,0%
312 616,00
-12,7%
Zysk (strata) brutto 272 290,00 353 684,00
29,9%
304 987,00
-13,8%
275 072,00
-9,8%
Zysk (strata) netto 219 299,00 421 343,00
92,1%
247 302,00
-41,3%
222 920,00
-9,9%
Amortyzacja 56 457,00 59 426,00
5,3%
62 723,00
5,5%
64 943,00
3,5%
Aktywa 6 844 421,00 7 454 596,00
8,9%
8 301 811,00
11,4%
8 234 765,00
-0,8%
Kapitał własny 2 668 683,00 2 954 708,00
10,7%
3 202 010,00
8,4%
3 424 930,00
7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,22 30,14
10,7%
32,66
8,4%
34,93
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,24 4,30
92,1%
2,52
-41,3%
2,27
-9,8%