Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 21:14
kontakt
AFHOL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 950,00 6 952,00
-22,3%
4 783,00
-31,2%
4 351,00
-9,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 487,00 -6 145,00
---
-6 727,00
---
-1 858,00
---
Zysk (strata) brutto 22 885,00 18 934,00
-17,3%
6 727,00
-64,5%
-28 990,00
---
Zysk (strata) netto 22 885,00 18 934,00
-17,3%
8 149,00
-57,0%
-28 990,00
---
Amortyzacja 328,00 273,00
-16,8%
253,00
-7,3%
139,00
-45,1%
Aktywa 379 550,00 416 269,00
9,7%
470 548,00
13,0%
458 011,00
-2,7%
Kapitał własny 231 883,00 215 644,00
-7,0%
223 793,00
3,8%
194 872,00
-12,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,64 23,85
-7,0%
24,75
3,8%
21,55
-12,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,53 2,09
-17,3%
0,90
-57,0%
-3,21
---