Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 22:43
kontakt
EFENERGII
Roczne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 887,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 461,00
Zysk (strata) brutto -5 761,00
Zysk (strata) netto -4 913,00
Amortyzacja 2 336,00
Aktywa 51 827,00
Kapitał własny 32 838,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15