Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 22:14
kontakt
EFENERGII
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 111,00 89,00
-19,8%
329,00
269,7%
496,00
50,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 532,00 -1 735,00
---
-1 085,00
---
-15 281,00
---
Zysk (strata) brutto -1 587,00 -1 713,00
---
-4 821,00
---
-26 177,00
---
Zysk (strata) netto -1 587,00 -1 713,00
---
-4 821,00
---
-26 177,00
---
Amortyzacja 1 173,00 1 173,00
0,0%
1 173,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 39 392,00 40 454,00
2,7%
36 330,00
-10,2%
10 138,00
-72,1%
Kapitał własny 38 507,00 40 434,00
5,0%
35 613,00
-11,9%
9 436,00
-73,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,18 1,24
5,0%
1,09
-11,9%
0,29
-73,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,05
---
-0,15
---
-0,80
---