Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 07:00
kontakt
EFENERGII
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 792,00 5 732,00
-15,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 211,00 -683,00
---
Zysk (strata) brutto 280,00 -931,00
---
Zysk (strata) netto 477,00 -1 016,00
---
Amortyzacja 1 259,00 1 231,00
-2,2%
Aktywa 52 207,00 51 696,00
-1,0%
Kapitał własny 38 652,00 31 822,00
-17,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,18 0,97
-17,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,03
---